Ecstasy

Ré Ó Laighléis

Ardú, titim, dul faoi agus aiséirí an spioraid dhaonna is bunús don chnuasach ceannródaíoch seo sa déaglitríocht. Tá an Laighléiseach ina mháistir ar a cheird agus litríocht bheoga bheathaitheach nua-aimseartha á cur inár láthair aige. An cúlbhrat sóisialta is canbhás dó agus mórfhadhbanna an déagóra is saol an lae inniu á gcíoradh go dána íogair máistriúil aige. Drugaí, SEIF, dífhostaíocht agus araile - imeallú den uile chineál - á ríomh aige lena pheann. Ní hiontas é go bhfuil mórán duaiseanna náisiúnta agus idirnáisiúnta bronnta air as an saothar seo ague é anois ar fáil i raidhse eile teangacha.


A classic collection of short stories for young people from the pen of the master. Gritty and realistic throughout, the real lives of today's young people are brought dramatically to life in stylish but easily-read language.


Údar / Author: Ré Ó Laighléis
Maisitheoir / Illustrator: Anne Marie Carroll
ISBN: 1 8999 22 05 9
Foil. / Publ.: 1998
Praghas / Price: €8.00
150 lch. / pp: