An Caitín a d'ith an Píotsa

Le Páraic Breathnach

"Tá píotsa mór anseo agam. Cuir suas ar do ghluaisrothar é agus tabhair suas chuig Baba Mhór é," a deir Fear an Phíotsa leis an gCaitín. Imíonn an Caitín gan mhoill agus an píotsa aige le tabhairt do Bhaba Mhór... ach is ansin a thosaíonn an t-ocras ag teacht air féin!


When Caitín takes on his new job delivering pizza on his Honda 50 he finds that things are not as simple as he expected.Údar / Author: Páraic Breathnach
Maisitheoir / Illustrator: Olivia Golden
Leitheoirí: Age 8+
ISBN: 978-1-899922-56-7
Foil. / Publ.: 2009
Praghas / Price: €8.50
28 lch. / pp: Lándaite / Full Colour
xxx xxx