Eithne Ní Ghallchobhair

Is as deisceart Dhún na nGall d'Eithne Ní Ghallchobhair. Tá sí ina eagarthóir cúnta ar Fhoclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge le hAcadamh Ríoga na hÉireann.


Rinne sí MSc sa Nua-Ghaeilge Luath in Ollscoil Dhún Éideann agus PhD ar na lámhscríbhinní leighis in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá an-suim aici sa tseanlitríocht agus i litríocht na bpáistí. Is fidléir í a bhfuil dúil ar leith aici i bhfidléireacht agus in amhránaíocht Thír Chonaill.


An accomplished children’s writer, fiddler and academic Eithne has a PhD in Old Irish from NUIG.