An Táin

Foilsitheoir / Publisher - Cló Mhaigh Eo

Tagann éad as cuimse ar an mbanríon, Méabh, nuair a theipeann uirthi a fear céile, Ailill, a shárú maidir le maoin agus saibhreas. Aige siúd atá an Fionnbheannach, tarbh nach bhfuil a leithéid le fáil in Éirinn. Nó an bhfuil?

Seo insint úr bhríomhar ar an scéal is iomráití i dteanga na hÉireann, an Táin, nó Táin Bó Cuailgne mar is fearr aithne air. Am éigin roimh 1106 A.D. a scríobhadh síos i dtosach é i Leabhar na hUidhre, an lámhscríbhinn Gaeilge is ársa dá bhfuil ann, agus áirítear é ar cheann de mhórscéalta an domhain. Tá uaisleacht, crógacht agus tragóid an bhunscéil fite fuaite go healaíonta san úrscéal grafach seo.

A stunning new graphic novel of An Táin, the classic tale of Cúchulainn, Queen Méabh and the cattle-raid for the Brown bull of Cooley. Written by prize-winning author Colmán Ó Raghallaigh, superbly illustrated by Barry Reynolds and produced by the Cartoon Saloon in full-colour graphic novel format, this is the fourth in a series of highly successful Irish language graphic novels published by Cló Mhaigh Eo.

Queen Méabh is consumed by jealousy when she finds that her husband, Ailill, has bested her for riches and wealth. To him belongs the Fionnbheannach, a white-horned bull believed to have no equal in Ireland. Or so it seems…

This is a new and exciting retelling of the greatest tale in the Irish language, the Táin or Táin Bó Cuailgne as it is better known. Ranked among the great epics of the world it was written down in the Book of Leinster, the earliest manuscript in Irish, sometime before 1106 A.D. The nobility, courage and tragedy of the original are subtly blended together in this superb graphic novel.

Aistriúchán: Click here for an English translation of 'An Táin'

an Tain - cover

the royal fortress of Queen Meabh in Connaught

the Fionnbheannach - the white bull

Cú Chulainn leaps into his chariot

Fearghas comes to hear Cú Chulainn’s terms

An dara lá - the second day

the third day and the moment of truth is approaching

the Donn Cuailgne fights the Fionnbheannach

Scríbhneoir / Writer:

Colmán Ó Raghallaigh

Líníocht / Drawing:

Barry Reynolds

Léiriú / Production:

The Cartoon Saloon, Cill Chainnigh:
Ross Murray - Production Manager

Dathadóir / Colourist:

Adrien Merigeau

Litreoir / Lettering:

Roxanne Burchartz

ISBN:

1 899922 28 8

Foil. / Publ.:

2006

Praghas / Price

euro10.00 go to online shop

44 lch. / pp:

Lándaite / Full Colour

 

| baile / home |
| údair / authors | leabhair / books | coimicí / comics | siopa / shop | CD-ROM |
| Nuacht / News | Nascanna / Links |

Eolas / Information
Colmán agus Mairéad Ó Raghallaigh

Droimnín
Clár Chlainne Mhuiris
Co Mhaigh Eo
Eire / Ireland

Tel: ++ 353 (0) 94 937 1744
Fax: ++ 353 (0) 94 937 1744
Email Leabhar